New Business Implementatie
Welkom !
Succesvol implementeren
Diensten
Résumé
Contact
Van idee tot resultaat
Welkom !


Succesvolle innovatie, de introductie van nieuwe producten/diensten of een doorbraak in de wijze waarop de organisatie haar processen laat verlopen, is een uitdaging die in competitieve markten hét verschil maakt. Het opstarten van zo'n doorbraak lijkt vaak niet op het ordelijke proces dat we van de incrementele produktontwikkelingen kennen en door management en aandeelhouders verwacht wordt.

De reden? 

Bij New Business Implementatie draait het niet alleen om efficiënte uitvoering van een blauwdruk, maar vooral om een (zoek) traject waarin een innovatie op basis van klanten/markt reacties en de vaak impliciete ervaring vanuit de organisatie geoptimaliseerd dient te worden. De bereidheid om snel te leren en de strategie aan te passen is wat het verschil maat tussen een succesvolle innovatie of een mislukt project.: 

Samenwerking over de grenzen van de bestaande afdelingen of organisatie heen, opent extra mogelijkheden, waarbij push en pull, eigen en samenwerkingsbelang, focus en flexibiliteit in balans en tot resultaat gebracht moeten worden. 

De kwaliteit van het implementatieteam is daarbij doorslaggevend: Dat is waar "New Business Implementatie" haar praktijkervaring wil inzetten om uw business naar een hoger plan te brengen.


Welkom !Succesvol implementerenDienstenRésuméContact