New Business Implementatie
Welkom !
Succesvol implementeren
Diensten
Résumé
Contact
Van idee tot resultaat
Succesvol implementeren

Vergroot uw kansen in New Business Implementatie


Het succesvol opstarten van nieuwe business is een mogelijkheid om, zelfs in een economische situatie waarin de groei van de bestaande markten beperkt is, tot groei te komen. Een succesvolle marktintroductie is hierbij natuurlijk niet gegarandeerd: sommige ideeën blijken bijvoorbeeld bij nadere toetsing niet realiseerbaar of commercieel interessant.

Het rendement op uw investeringen in “new business implementatie” kunnen we wel aanzienlijk vergroten door kennis uit eerdere projecten te gebruiken om bekende valkuilen te anticiperen en het wiel niet nogmaals uit te vinden. Op deze site wordt een aantal elementen nader toegelicht:

Praktijkervaring: een serie bij New Business Implementatie veelvuldig voorkomende uitdagingen.

Samenwerking: innoveren samen met partners kan zeer aanzienlijke voordelen opleveren aan zowel de kosten- als de baten-kant. 

Een doorbraak vereist vaak ook aanpassingen aan de wijze waarop de organisatie werkt: de processen en organisatie cultuur zijn immers door de jaren heen verbeterd (en ingesleten) om juist die producten/diensten efficient te verlenen die we nu willen gaan vervangen.

Transitie management: de werkprocessen, samen met de betrokkenen, geschikt maken om de toekomst visie tot realiteit te brengen.


Welkom !Succesvol implementerenDienstenRésuméContact